Bratislava Vrakunská cesta 2
Kontakt 0915 107 418
Dornova metóda

Dornova metóda je jemná manuálna technika, ktorú vyvinul v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia nemecký ľudový liečiteľ Dieter Dorn. Jej špecifikom je, že sa orientuje priamo na zdroje bolestí pohybového aparátu, avšak nevyužíva k tomu žiadne prudké, či inak agresívne chmaty (na rozdiel od chiropraxie). Ošetruje sa ňou chrbtica a kĺby, u ktorých došlo k vysunutiu kosti alebo zväčšeniu kĺbovej štrbiny a tieto odchýlky sa korigujú uvedením do správnej polohy.

Základom tejto techniky je náprava dĺžky dolných končatín. V súčasnej dobe dochádza prakticky u každého z nás v dôsledku nezdravých návykov (napr. pri sedení a podobne) k vychýleniu hlavičky stehennej kosti v jamke bedrového kĺbu (alebo iných kĺbov dolných končatín). Jednostranný rozdiel vo vzdialenosti hlavičky a jamky, ktorý touto odchýlkou vzniká, má ďalej za následok rozdielnu dĺžku končatín a vychýlenie panvy, čo ďalej významným spôsobom postihuje držanie tela, zaťažuje a kriví chrbticu.

Okrem kĺbov horných a dolných končatín umožňuje Dornova metóda ošetrovať aj stavce chrbtice, ktorých vybočenie môže viesť k bolestiam hlavy, pískaniu v ušiach, či energetickým blokádam.

Naprávanie kĺbov a stavcov je pri Dornovej metóde vždy dynamické a za aktívnej spolupráce klienta. Presmerovanie svalového napätia umožňuje hladký priebeh celého procesu, pretože nie je nutné prekonávať silu svalstva, ako je tomu v chiropraxii.

Nepochybnou výhodou Dornovej metódy je, že môžem klientovi ponúknuť cvičenia a návody ako si daný kĺb napraviť svojpomocne, a tiež mu vysvetliť konkrétne, preventívne pôsobiace zásady. Terapia Dornovou metódou je účinná ako pri akútnych, tak aj pri chronických problémoch, avšak ak ide o problém dlhodobý, ani úplná náprava pravdepodobne nebude otázkou jediného ošetrenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto terapie sú cvičenia, ktoré pomáhajú výsledok po ošetrení fixovať. Ak tento aspekt zanedbáte, hrozí, že neskôr bude treba celé naprávanie začať odznova.

Medzi kontraindikácie patrí: osteoporóza, zápaly a rakovinové metastázy, úrazové stavy (počkať 6 týždňov), vyskočená platnička. Po ošetrení Dornovou metódou sa môže dostaviť bolesť svalov na úrovni svalovice – ide o bežný jav, ktorý zpravidla do troch dní odoznie. Ak potom cítite, že váš stav ešte nie je úplne vyriešený, znamená to, že potrebujete ošetrenie opakovať.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že sa organizmus bráni zmene, čo sa môže prejavovať malátnosťou, nestabilitou, pocitom únavy či bolesťou hlavy. Tieto príznaky najneskôr do týždňa odznejú.

Vhodným zakončením Dornovej metódy je Breussova masáž, ktorá okrem uvoľnenia chrbtového svalstva navyše zlepšuje vyživovanie medzistavcových platničiek a podporuje ich regeneráciu.

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Dornova metóda

30

minút

20 €

- vyrovanie dĺžky dolných končatín

- prešetrenie stavcov chrbtice

- konkrétne cvičenia na doma

- postupy na prevenciu problémov

-

-

Dornova metóda

+ Breussova masáž

60

minút

30 €

- vyrovnanie dĺžky dolných končatín

- prešetrenie stavcov chrbtice

- konkrétne cvičenia na doma

- postupy na prevenciu problémov

- regenerácia medzistavcových platničiek

- uvoľnenie svalov pozdĺž chrbtice

zvýhodnený balíček