Bratislava Vrakunská cesta 2
Kontakt 0915 107 418

Adresa

Vrakunská cesta 2, Bratislava

Telefón

0915 107 418

E-mail

info@masazevladka.sk

Máte otázku?

Salón Masáže Vladka

Prevádzka:
Vladimíra Fűlepová
Vrakunská cesta 2
821 04  Bratislava – Ružinov

IČO: 48086045

Zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, pod číslom: 110-238819

Orgán dozoru a dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27.

Parkovanie pre klientov je možné na priľahlých parkovacích plochách alebo v blízkosti vchodu (na parkovacou katičku, ktorú dostanete po vstupe do salónu).

Spojenie MHD: zastávka Ivanská cesta (na znamenie), autobusová linka 39